Η ιδανική εκπαίδευση στην άλλη κοινωνία.

Η παιδεία, με Α και Ω κυριολεκτεί στην άλλη κοινωνία. Παιδεία σημαίνει γι’ αυτή το θεμέλιο των φωτεινών χρόνων που έρχονται.
Παιδαγώγηση ολική και ιδανική, αθλώντας το νου, το σώματι, είσαι ιδανικός πολίρης, έτοιμος για την οικοδόμηση του μέλλοντος, κτίστης των αιώνων.
Αδιάκοπα εκατομμύρια άνθρωποι, πνευματική και όχι, ανθρωποι λαϊκοί, μοχθούν, θεμελιώνουν την ιδανική εκπαίδευση, εκείνη που διεγείρει το νεανικό νου.
Αδιάκοπα ο νους μελλετάει τη γέννεση του νέου του σοσιαλισμού, όπου θα εξαλείψει την ανομοιγένια, το μίσος, τη φυλετική διάκριση.
Η εκπαίδευση θα δίνεται σε όλους επιστημονικά, σχεδιασμένη.
Η ιδανική εκπαίδευση, η πανφωτισμένη, δημιουργική κύτταρο του πολιτισμού.
Διάκριση στο μέλλον και οι επιστήμες θα δημιουργούν την ανώτερη κοινωνική στάθμη, που είναι αναγκαία για την αρμονικόητητα και το κομμουνιστικό μέλλον.

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ