Προς το ταξίδι του μέλλοντος

Δόμηση και μόρφωση, ο αιώνας της παραγωγής, και όχι μόνο.

Παραγωγή του αιώνα, πολυδιάστατη, καρποί ευγενικοί του μέλλοντος, του αιώνα, στο δομησμένο οικοδόμημα με την παλλαϊκή μόρφωση, με εύρος ισότιμο και ευγενικό στην γνώση, και στην ανάπτυξη του νου.

Δόμηση και μόρφωση, η μόρφωση δόμηση. Δεν διαλέεις, μόνο βαδίζεις σε αυτά, μόνο, πραγματώνεις, βαθαίνοντας την μόρφωση, την εμπλουτίζεις, την κάνεις πυρήνα ανίκητο, κι έπειτα τη δομείς στη νέα εποχή, προς το ταξίδι του μέλλοντος.

Αυτός είναι ο δρόμος του αγώνα, αιώνα, των λαών της γης, που προχωρούν ακάθεκτοι, χωρίς βήμα πίσω.

Ιδιογράφως Μανώλης Δρακάκης ποιητής/Συγγραφέας

My Advertising Pays, It Pays To Be On M.A.P!